immensa ‘Kleurrijk’
SlideshowImage object SlideshowImage object
SlideshowImage object SlideshowImage object
SlideshowImage object SlideshowImage object
SlideshowImage object SlideshowImage object

Agenda

Bootcamp Debatteren

21-11-2017
21 november

Bootcamp Debatteren o.l.v. Gijs Weenink, de ultieme communicatietraining van de DebatAcademie. In deze training van twee dagdelen krijgen de deelnemers een debattraining en doen ze allemaal mee aan een debattoernooi met 3 of 4 debatronden, dit omdat onze ervaring leert dat deelnemers van een debattoernooi tien maal meer leren dan van een gewone debattraining. We trainen de deelnemers in scherp luisteren, helder en overtuigend formuleren, spreken met impact, kritisch denken, sterk argumenteren en vaardig spreken. 
Vele mensen hebben moeite met het bepalen van de juiste argumenten voor een discussie, debat of vergadering. Sommige argumenten zijn waar maar niet handig. Om te bepalen wat goede en handige argumenten zijn voor een pitch, discussie of vergadering hebben we een Standaard Geschilpunten-argumentatieschema die er voor zorgt dat u in iedere vergadering en presentatie de scherpste bent. Ook als u weinig van het onderwerp of het voorstel weet kunt u heel snel de vinger op de zwakke plek leggen. Ook spoort u in enkele momenten de hiaten op in het voorstel. We leren u de argumentatie-opbouw van de ander snel te analyseren en hoe u hierop handig kunt reageren. Ook leren we u hoe u de argumentatiestructuur kunt gebruiken wanneer u zelf een beleidsvoorstel wilt doen. Met deze structuur zorgt u ervoor dat uw voorstel compleet is en dat de noodzaak en urgentie boven iedere twijfel verheven is. Ook leren we te reageren op aanvallen op uw voorstel. Deze vorm van debatteren en argumenteren vereist wel intensieve training en oefening in het debattoernooi voordat je ermee kunt werken. Op de Leidse Universiteit en de Universiteit Twente wordt Beleidsdebatteren onderwezen als 240 uurs vak. Meer informatie over de inhoud van de training kunt u vinden op www.bootcampdebatteren.nl.